Office of Chief Electoral Officer - BIHAR

Banka Lok Sabha bye-Election 2010

 

 27 - Banka

S.No Name
1 CHANDRA PRAKASH SHRIVASTAV
2 GHANSHAYAM DAS
3 INDRARAJ SINGH SAINI
4 JAIPRAKASH NARAYAN YADAV
5 NIRAJ KUMAR
6 PRAVEEN KUMAR JHA
7 PUTUL KUMARI

                  Note: Please click on the Candidate's Name to see the affidavits filed by him/her.