Office of Chief Electoral Officer - BIHAR

Bhagalpur Lok Sabha bye-Election 2006

 

 27 - Bhagalpur

S.No Name
1 GOPAL_KUNWAR
2 Baleshwar_Yadav
3 JYOTISH CHOUDHARY
4 Bramhanand Mandal
5 NEERAJ KUMAR
6 PANKAJ TIWARI
7 RAMDEV SINGH YADAV
8 SANJAY CHAURASIA
9 SHAKUNI CHOUDHARY
10 SUBODH RAM
11 VIKAS CHANDRA
12 YAMRAJ BAJORIA

                  Note: Please click on the Candidate's Name to see the affidavits filed by him/her.