Office of Chief Electoral Officer - BIHAR

Assembly Bye- Election 2018.

 

205-Bhabua

S. No List of Candidates Name  
1 RINKI RANI PANDEY
2 SHAMBHU SINGH PATEL
3 SAMPRABHAWATI DEVI
4 SALIM ANSARI
5 AKSHAIBAR SINGH
6 UJJWAL KUMAR CHAUBEY
7 OMPRAKASH SINGH
8 KAMLESH AZAD
9 JAGMOHAN PAL
10 JAGESHWAR SINGH
11 DHARMENDRA SINGH
12 RAMDULAR CHAUDHARY
13 VIKASH SINGH
14 VIJYANTA DEVI
15 SHIV MURAT BIND
16 SANTOSH KUMAR SINGH
17 SAMIM RAIN